Konsultacje psychologiczne przez Internet.

W OKRESIE OD 6 DO 15 SIERPNIA 2017 PRZERWA URLOPOWA.

W ofercie dostępne są jedynie porady udzielane za pośrednictwem e-mail. Konsultacja za pośrednictwem listu e-mail, jest odrębnym rodzajem pomocy psychologicznej nie jest psychoterapią i nie może jej zastąpić.

Celem takiej e-konsultacji jest identyfikacja problemu oraz poszukiwanie możliwych sposobów jego rozwiązania. Usługa ta ma za zadanie wstępnie zweryfikować konieczność osobistej wizyty u specjalisty, rozwiać ewentualne wątpliwości lub obawy związane z uczestnictwem w terapii, czy konsultacjach psychologicznych w "realu". Pełni rolę wstępnej konsultacji dla osób, które rozważają kontakt osobisty z psychologiem, terapeutą.

Jak wygląda e-konsultacja?

W nadesłanym liście należy przedstawić opis problemu. Po przedstawieniu opisu problemu proszę o zadanie pytania, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź. Zaznaczam, że za pośrednictwem takiej formy kontaktu nie jest możliwe natychmiastowe rozwiązanie problemu, ani też uzyskanie instrukcji jego rozwiązania. W kontakcie mailowym mogę zaoferować jedynie konsultację w postaci odpowiedzi na zadane pytanie, a nie psychoterapię.
Zazwyczaj odpowiedź na e- mail jest udzielona w ciągu 2-3 dni od otrzymania przeze mnie wpłaty na konto. Zdarza się, że oczekiwanie na odpowiedź przedłuża się do 5 dni, w takich sytuacjach  proszę o cierpliwość.

Przed skorzystaniem z  usługi e-konsultacji proszę o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej:

Regulamin korzystania z e-konsultacji.

 
1. Zamówienie konsultacji psychologicznej za pośrednictwem e-mail oznacza, że osoba ją zamawiająca zapoznała się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.

2.Gromadzone dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Konsultacje psychologiczne udzielane są przez psychologa w formie pisemnej, za pośrednictwem e-mail, wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku.

4. Opłatę za e-konsultację dokonuje się z góry na konto mBank nr: 21 1140 2004 0000 3802 7412 5279, Katarzyna Wójcik Psychoterapia i Doradztwo.

5.  W temacie przelewu należy wpisać: swój adres mailowy.

6.  Wniesione opłaty nie podlegają zwrotom.

7. Po otrzymaniu wpłaty, przesyłane jest potwierdzenie drogą mailową. Odpowiedź na list zostanie przesłana w ciągu 5 dni od przesłania potwierdzenia o wpłacie (dni robocze).

8. W przypadku planowanych przerw w udzielaniu e-konsultacji, stosowna informacja na ten temat będzie umieszczona w zakładce e-konsultacje.

9. W liście należy przedstawić opis problemu (maksymalnie 1 strona A4) oraz od 1 do 3 pytań, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź.
Listy proszę przesyłać  na adres:  kontakt@dobrypsycholog-wroclaw.pl.

10. Koszt jednej e-konsultacji to 70 zł.Katarzyna Wójcik
Gabinet psychologiczny Wrocław
tel.:   609 304 225
e-mail:  kontakt@dobrypsycholog-wroclaw.pl

ADRES GABINETU:
Wrocław
ul. Włodkowica 21/19, 
budynek B,  II piętro