mgr Katarzyna Wójcik 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i doradcą systemowym certyfikującym się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień -  szkolenie specjalizacyjne odbywałam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, certyfikat uzyskany na zewnętrznym egzaminie państwowym w Krajowym Biurze ds Przeciwdziałania Narkomanii.

W zawodzie psychologa pracuję od 2005 roku. Obecnie w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień we Wrocławiu, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną,  poradnictwo indywidualne i grupowe,  konsultacje dla rodzin i par, udzielam również wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie. Ponadto, jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu pracuję indywidualnie i grupowo z mieszkankami DPS. Współpracuję też z wrocławskim oddziałem Towarzystwa Rozwoju Rodziny prowadząc zajęcia teoretyczne i warsztatowe dla różnych grup odbiorców (m.in. nauczyciele, pedagodzy, studenci psychologii,  słuchacze Szkoły Rodzenia). Jestem certyfikowanym doradcą w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym  gdzie prowadzę poradnictwo okołotestowe.  
Dotychczas współpracowałam między innymi z Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed we Wrocławiu, oferując psychoterapię indywidualną, rodzinną, oraz coaching dla rodziców; ze stowarzyszeniem "Plus Minus", oferując m.in. pomoc psychologiczną w telefonie zaufania.
Obecnie współpracuję z Towarzystwem Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Podwale Siedem" realizując różnego rodzaju programy profilaktyczne i rozwojowe.

Kwalifikacje

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek Psychologia. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach podyplomowych oraz konferencjach. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji. 

Kursy i szkolenia:

2014 - Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja "Od rozpoznania do leczenia w uzaleznieniach". Wrocław 15-17 maja 2014

2013 - "Uzależnienia behawioralne - geneza, diagnoza, terapia." Prowadzący: Magdalena Smaś-Myszczyszyn - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor terapii uzależnień KBPN, certyfikowany trener terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych, psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii w szkołach atestowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

2012 - "Terapia narratywna." Prowadzący: dr Jerzy Jakubowski ( SG, SGST, WTTS), psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

2012 - "Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych" prowadzenie: lek. Vera Hähnlein, psychiatra i psychoterapeuta oraz pedagog społeczny.

2012 - "O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy" prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy.

2011 - 2012 "Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej" organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Poznań.

2011 - "Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty" prowadzenie: mgr Marcelina Ptak - Psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS.

2011 - "Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii. Kontekst pomocy, kontroli oraz chronicyzacji" prowadzenie: mgr Andreas Wahlster - Pedagog socjalny, nauczyciel terapii i superwizji, Heidelberskie Seminarium dla Rodziców (HES).

2011 - "Z lotu ptaka... co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą". prowadzenie:  mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło, Instytut 3 Systemów, Poznań.

2011 - "Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego" prowadzenie: dr Rudolf Klein, pedagog społeczny, Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz Instytut dla Systemowych Rozwiązań (Wiesloch, Niemcy).

2011 - "Systemowa terapia lęku" - warsztat, prowadzenie: mgr Marcelina Ptak - Psycholog kliniczny. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS.

2011 - "Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi" Prowadzenie: mgr Tomasz Basiński, Psycholog kliniczny (WLP 0015), Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ, Ośrodek Terapii Rodzin, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2011 - "Zaburzenia jedzenia - bulimia. Rozumienie, leczenie" prowadzenie: dr n.med Rafał Antkowiak, Lekarz psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

2011 - "Update teorii i praktyki terapii systemowej - koncepcje praktyki systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży" prowadzenie: dr Kurt Ludewig.

2011 - "Obserwator twórcą rzeczywistości. Systemowe rozumienie powstawania problemu. Konieczność eksploracji kontekstu skierowania. Praca terapeutyczna z klientami pozostającymi w związkach schizmogenetycznych." Prowadzący: dr Jerzy Jakubowski ( SG, SGST, WTTS)

2008 - 2010 "Szkolenie Specjalistyczne w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków, w zakresie specjalisty terapii uzależnień". Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

2008 - "Autorytet bez przemocy" - systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych, prowadzenie - Haim Omer, profesor psychologii klinicznej na uniwersytecie w Tel Avivie.

2008 - 2009 "Neuropsychologia osób zakażonych HIV." Prowadzenie prof. UW, dr hab. Emilia Łojek,

2008 - Szkolenie dla osób pracujących w Telefonach Zaufania oraz Punktach Informacyjnych organizowane przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Instytut Zdrowia Publicznego, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wrocław.

2007 - 2008 "Kurs Podstawowy Terapii Systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej" organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Wrocław.

2007 - "Anonimowe testowanie w kierunku zakażenia HIV. Poradnictwo przed i po teście". Szkolenie organizowane  przez Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia.
 
2006 - "Szkolenie pracowników poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień we Wrocławiu" prowadzone przez Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" w Chorzowie.

2005 - "Diagnoza i terapia uzależnień, z uwzględnieniem potrzeb orzecznictwa sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu." Szkolenie zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu.


Katarzyna Wójcik
Gabinet psychologiczny Wrocław
tel.:   609 304 225
e-mail:  kontakt@dobrypsycholog-wroclaw.pl

ADRES GABINETU:
Wrocław
ul. Włodkowica 21/19, 
budynek B,  II piętro