E-konsultacje

Konsultacje psychologiczne przez Internet.
 

W ofercie dostępne są jedynie porady udzielane za pośrednictwem e-mail. Konsultacja za pośrednictwem listu e-mail, jest odrębnym rodzajem pomocy psychologicznej nie jest psychoterapią i nie może jej zastąpić.

Celem takiej e-konsultacji jest identyfikacja problemu oraz poszukiwanie możliwych sposobów jego rozwiązania. Usługa ta ma za zadanie wstępnie zweryfikować konieczność osobistej wizyty u specjalisty, rozwiać ewentualne wątpliwości lub obawy związane z uczestnictwem w terapii, czy konsultacjach psychologicznych w "realu". Pełni rolę wstępnej konsultacji dla osób, które rozważają kontakt osobisty z psychologiem, terapeutą.
 

Jak wygląda e-konsultacja?

W nadesłanym liście należy przedstawić opis problemu. Po przedstawieniu opisu problemu proszę o zadanie pytania, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź. Zaznaczam, że za pośrednictwem takiej formy kontaktu nie jest możliwe natychmiastowe rozwiązanie problemu, ani też uzyskanie instrukcji jego rozwiązania. W kontakcie mailowym mogę zaoferować jedynie konsultację w postaci odpowiedzi na zadane pytanie, a nie psychoterapię.

Zazwyczaj odpowiedź na e- mail jest udzielona w ciągu 2-3 dni od otrzymania przeze mnie wpłaty na konto. Zdarza się, że oczekiwanie na odpowiedź przedłuża się do 5 dni, w takich sytuacjach  proszę o cierpliwość.

Przed skorzystaniem z  usługi e-konsultacji proszę o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.
 

Regulamin korzystania z e-konsultacji.

 1. Zamówienie konsultacji psychologicznej za pośrednictwem e-mail oznacza, że osoba ją zamawiająca zapoznała się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 2. Gromadzone dane osobowe, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Konsultacje psychologiczne udzielane są przez psychologa w formie pisemnej, za pośrednictwem e-mail, wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku.
 4. Opłatę za e-konsultację dokonuje się z góry na konto mBank nr: 64 1140 2004 0000 3602 8099 0942, Katarzyna Wójcik.
 5. W temacie przelewu należy wpisać: swój adres mailowy.
 6. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotom.
 7. Po otrzymaniu wpłaty, przesyłane jest potwierdzenie drogą mailową. Odpowiedź na list zostanie przesłana w ciągu 5 dni od przesłania potwierdzenia o wpłacie (dni robocze).
 8. W przypadku planowanych przerw w udzielaniu e-konsultacji, stosowna informacja na ten temat będzie umieszczona w zakładce e-konsultacje.
 9. W liście należy przedstawić opis problemu (maksymalnie 1 strona A4) oraz od 1 do 3 pytań, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedź.
 10. Listy proszę przesyłać  na adres:  kontakt@dobrypsycholog-wroclaw.pl.
 11. 10. Koszt jednej e-konsultacji to 150 zł.