Psychoterapia indywidualna


Psychoterapia to metoda leczenia polegająca na rozmowie terapeutycznej, a także wykorzystaniu innych technik terapeutycznych. Jest pomocna w odzyskaniu równowagi psychicznej. Proces terapeutyczny pozwala też lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, emocje i myśli, zobaczyć siebie w innym świetle.
 

Psychoterapia jest praktykowana w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak  zaburzenia nastroju (np. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),  zaburzenia nerwicowe i lękowe (np. natręctwa, fobie), zaburzenia odżywiania (anoreksja bulimia), zaburzenia osobowości, zaburzenia somatyzacyjne  i inne. Może być też pomocna w radzeniu sobie w sytuacjach takich jak utrata bliskiej osoby, utrata sensu życia, poczucie bezradności, doświadczanie kryzysów i  konfliktów w rodzinie czy miejscu pracy, wypalenie zawodowe,  niska samoocena, doświadczanie niepowodzeń i wiele innych problemów.
 

Z psychoterapii skorzystać mogą też osoby, które chcą się rozwijać. W relacji z terapeutą klient ma możliwość doświadczyć swojej wolności, odkryć w sobie niewidziane dotychczas zdolności bądź też zacząć używać  znany już potencjał w nowy, twórczy sposób. Jest to przestrzeń do stawania się zintegrowaną, samodzielną, niezależną i w pełni realizującą się osobą.
 

Cele psychoterapii ukierunkowane są najczęściej na zmiany zachowań i postaw klienta, jak też na rozwój jego kompetencji osobistych, np. na, radzenie sobie z lękami czy stresem, podniesienie poziomu samokontroli, samooceny, poprawę zdolności tworzenia relacji międzyludzkich, umiejętności współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.
 

Do kogo adresowana
Do każdego, kto odczuwa taką potrzebę i ma gotowość do poznawania siebie.
 

Czas trwania
Od jednego do kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu spotkań.
Zazwyczaj są to 50-cio minutowe sesje terapeutyczne (czasem dłuższe) odbywające się w odstępach czasowych co 2-3 tygodnie, niekiedy raz w miesiącu.
 

Psychoterapia Wrocław