Leczenie uzaleznień

Cele terapii uzależnień są ustalane wspólnie z klientem najczęściej  na pierwszej sesji, jednak mogą ulegać zmianie w trakcie terapii. Ukierunkowane są zazwyczaj na zmiany zachowań i postaw klienta. Celem terapii może być zarówno abstynencja jak i ograniczenie spożywania substancji, wykluczenie lub też zmiana intensywności, częstości lub też sposobu realizacji danego zachowania.
 

Do kogo adresowana
Do osób, które szkodliwie używają lub są uzależnione od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych, leków, lub zachowań (hazard, sex, internet, praca) oraz odczuwają potrzebę zaprzestania lub zmiany używania/zachowań.
 

Czas trwania
Od kilku do kilkunastu/kilkudziesięciu spotkań.
Zazwyczaj spotkanie jest 50-cio minutową sesją terapeutyczną (czasem dłuższą). Sesje odbywają się  co 2-3 tygodnie, w miarę postępów procesu terapeutycznego raz w miesiącu lub rzadziej.
 

Leczenie Uzależnień Wrocław