Terapia dla małżeństw i par

Cele terapii małżeńskiej są ustalane wspólnie z parą, zazwyczaj podczas pierwszego spotkania, chociaż w miarę postępu procesu terapeutycznego mogą ulegać zmianie. Często dotyczą rozwiązania konfliktu, poprawy komunikacji w małżeństwie. Czasami zdarza się że za cel takich spotkań para stawia sobie podjęcie decyzji o byciu razem lub o rozstaniu, w którą stronę będą zmierzać dalej - czy ku sobie, czy też każde w inną stronę.
 

Do kogo adresowana
Oferta terapii par skierowana jest do osób pozostających w związku małżeńskim lub też w związku partnerskim nieformalnym, które doświadczają w swojej relacji jakiegoś kryzysu.
 

Czas trwania
Od jednej konsultacji do kilku, czasem kilkunastu spotkań.
Pierwsza konsultacja zajmuje nawet do 120 minut. Kolejne zazwyczaj są już nieco krótsze ok. 70-cio minutowe sesje (czasem dłuższe) odbywające się w odstępach czasowych co 2-3-4 tygodnie.
 

mgr Katarzyna Wójcik
Psycholog Wrocław