Metody Pracy

Psychoterapia krótkoterminowa
 

W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi ujęcie systemowe. Jest to dość nowoczesne podejście do psychoterapii, które swoje podstawy teoretyczne czerpie w różnych dziedzin nauki. To co mnie przekonuje do takiej właśnie formy pracy to fakt, że koncentrujemy się na możliwościach rozwiązania a nie na patologii i jej genezie. Ukierunkowanie na teraźniejszość i przyszłość pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów w dużo krótszym czasie niż w przypadku terapii ukierunkowanej na dogłębne badanie relacji z przeszłości. Terapia systemowa oparta jest na wzajemnym szacunku, to podejście, w którym dużą wagę przywiązuje się do zasobów i mocnych stron. Poszukując rozwiązań dobrych dla klienta tworzymy opowieści alternatywne do tej problemowej, opowieści które mogłyby być użyteczne dla systemu.

Terapia systemowa z założenia jest terapią krótkoterminową. Biorąc pod uwagę specyfikę problemu klienta psychoterapia może trwać od kilku spotkań do około roku, półtora. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz na 2-3 tygodnie, a w miarę postępów w procesie terapeutycznym przerwy między spotkaniami z psychologiem mogą być jeszcze dłuższe. Sesje terapeutyczne odbywają się w gabinecie psychologicznym, co pozwala na zapewnienie klientowi poczucia bezpieczeństwa oraz daje możliwość dystansowania się od problemu, wprowadzania innego spojrzenia w swoje dotychczasowe myślenie.

W swojej pracy posługuję się rozmową terapeutyczną, zadaję pytania, dziele się refleksjami, zdarza mi się również zapraszać do wspólnej pracy przy użyciu ustawień przestrzennych osób, przedmiotów, rysunków, gier, symboli i metafor. Dobry efekt przynoszą też różne formy ustrukturyzowanej refleksji, dlatego też często je wykorzystuję. Stosuję między innymi genogram,  konferencję z częściami siebie, eksternalizację i personifikację problemu, różnego rodzaju ustawienia, mapy wpływów. Zdarza mi się też zlecać zadania domowe związane z obserwowaniem lub możliwością doświadczenia przez klienta użytecznych dla jego procesu terapeutycznego zmian.

Wiele osób waha się przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z pomocy psychologa. Zastanawiają się czy to właściwe posunięcie? Czy to dobry moment? Myślę, że w takiej sytuacji konsultacja psychologiczna to może być dobry pomysł. Czasem takie jedno spotkanie wystarcza aby rozwiać wątpliwości, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję dotyczącą kierunku dalszych działań.
 

 mgr Katarzyna Wójcik

Psycholog Wrocław